Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem zmartwychwstał,
Radujcie się więc
i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech zsyła na Was laski
i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia
Alleluja, Alleluja zmartwychwstał Pan!
Życzymy Wam i Waszym rodzinom
abyście na co dzień przeżywali swoje własne “zmartwychwstanie”.

– Duszpasterze