Alleluja!

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana…
Ziemia się trzęsie…. straż się grobu miesza….
Anioł zstępuje…. niewiasty pociesza:
Patrzcie mówi im, grób się próżny został,
Pan zmartwychpowstał – Alleluja

Niech fakt zwycięstwa Chrystusa będzie dla Was źródłem radości, niech przepełnia Wasze serca pokojem i nadzieją na przyszłość. W Jezusie bowiem nasze zwycięstwo i o On mówi każdemu, kto w Niego wierzy “pokój Tobie”…

Niech Zmartwychwstały błogosławi Wam na drogach wiary

Duszpasterze