Chrzest zgłaszają rodzice dziecka co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych, którzy w najbliższym czasie planują chrzest swoich dzieci, odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca, w kościele, o godz. 17.30.

Dokumenty potrzebne do chrztu:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (można go pobrać poniżej albo wypełnić w kancelarii)
  • przekaz chrztu, gdy adres faktycznego zamieszkania rodziców jest poza terenem naszej parafii
  • zaświadczenie o odbytych naukach przedchrzcielnych
  • dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania); rodzice chrzestni spoza naszej parafii, dostarczają zaświadczenie od swojego proboszcza, że mogą pełnić tę zaszczytną funkcję
  • rodzice i chrzestni przystępują do sakramentu spowiedzi oraz w intencji dziecka przyjmują komunię świętą w czasie Mszy świętej
  • do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną