Zachęcamy do składania darowizn na potrzeby naszej parafii i kościoła za pomocą poniższego formularza. Darowizny takie (na cele kultu religijnego) można odpisać od podatku dochodowego (PIT) – szczegóły poniżej.

Można również dokonywać wpłat bezpośrednio na nasze konto:

ING Bank Śląski O/Gliwice: 16 1050 1298 1000 0090 7760 3521

Wpłaty w Euro: 93 1240 1343 1978 0010 9197 0544

Przy wpłacie proszę jako cel podać adnotację »darowizna na cele kultu religijnego«. Istnieje wtedy:

  1. Możliwość odliczenia dla przedsiębiorstw:
    Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych (z dnia 15 lutego 1992r. Dz. U.Z. 2000r. Nr 54, poz. 54 z późn. zm.) – art. 18 ust. 1 pkt.1 – można odliczyć 10% dochodu
  2. Możliwość odliczenia dla osób prywatnych
    Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych (z dnia 26 lipca 1991r. Dz. U.Z. 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – art. 26 ust. 1 pkt.9 – można odliczyć 6% dochodu

Podaj kwotę darowizny

  • 10 zł
  • 50 zł
  • 100 zł