Żywy Różaniec

1

« Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca. »

(Jan Paweł II)

RÓŻE RÓŻAŃCOWE W NASZEJ PARAFII

» Historia powstania:

W dniu 23.07.2007 roku odbyło się spotkanie parafian, którzy wyrazili chęć współtworzenia Róż Różańcowych w naszej parafii. Powstały dwie Róże Różańcowe:

 • Róża św. Faustyny2
 • Róża św. Anny

Zelatorką Róży św. Faustyny wybrano Zofię Jaroch, natomiast zelatorem Róży św. Anny został wybrany Edward Gasiński.

W dniu 25.07.2007 roku w czasie Nowenny do św. Anny członkowie Róż Różańcowych złożyli przyrzeczenie a zalatorzy rozdali tajemnice Różańca św. Róże Różańcowe swoją modlitwą obejmują papieskie intencje ogólne i papieskie intencje misyjne.

 

» Modlitwa:

Pół godziny przed Mszą św. wieczorną członkowie Róż Różańcowych odmawiają wspólnie Różaniec św. (poniedziałek, wtorek, piątek), natomiast w czwartek pół godziny przed Mszą św. poranną. Wspólne modlitwy prowadzi Edward Gasiński.

Od stycznia 2016 zmiana tajemnic Różańca św. odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca w trakcie nabożeństwa, które odprawiane jest po Mszy św. porannej.

Członkowie Żywego Różańca:

Róża św. AnnyRóża św. Faustyny
Domańska IrenaMarut AnielaDudek CzesławaRogiewicz Bronisława
Francik JadwigaMąka CzesławaDymińska MartaRomaniuk Krystyna
Gasińska MariannaNechay TeresaFuz Henryka – zelatorkaSusuł Anna
Gasiński Edward – zelatorPawłowska KrystynaGloss MariaSzewczenko Elżbieta
Gil MariaPrzygocka JaninaKalinowska HalinaSzolc Helena
Hreczka ZofiaRóżkiewicz MariannaKaniuk MariaThope Irena
Kaleta MariannaSojka MariaMachała IrenaTrzepióra Wanda
Kowalska KrystynaStępień LeokadiaMizgajska TeodoraWieczorek Jan
Kurpik HalinaStrzała EmiliaMoczarska HelenaWieczorek Zofia
Malska KatarzynaSzewczenko JózefPiluś RozaliaŻywicka Jadwiga

 

» Sztandar:

Róże Różańcowe maja swoje sztandary: sztandar Matki Bożej i sztandar św. Anny.

 

» Pielgrzymka:

W dniu 12.10.2013 odbyła się autokarowa diecezjalna pielgrzymka Róż Różańcowych do Rud Raciborskich. W programie pielgrzymki był różaniec, Msza św. modlitwa Anioł Pański. Modlitwą przewodniczył Bp Jan Kopiec. Pielgrzymi wysłuchali także konferencji, którą wygłosił ks. Waldemar Packner, diecezjalny duszpasterz Róż Różańcowych . W ramach pielgrzymki odbyło się również spotkanie z siostrami Loteriankami. Wspólne spotkanie zakończyło się Nieszporami Maryjnymi. Z naszej parafii w pielgrzymce wzięło udział 17 osób.

 

Historia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. “Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «żywymi różami». Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał ‘breve’ aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała: “Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: “Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”. Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in. “Paulinie Jaricot … zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób … cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej”. Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym «Różaniec Dziewicy Maryi» ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, «aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii». Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

 

Piętnaście obietnic Matki Bożej za odmawianie Różańca Świętego

 1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski.3
 2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
 3. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.
 5. Dusza, która poleci Mi się przez recytowanie Różańca nie zginie.
 6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu na jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św.
 10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli ze wystawienników cały Dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.