Uroczystość Odpustowa

Z okazji święta parafialnego ku czci Maryi Wniebowziętej
składamy wszystkim życzenia:
wielkiej ufności wobec Boga,
odważnego kroczenia za naszą Matką Wniebowziętą,
życia na co dzień w łasce Boga.


Niech Królowa Wniebowzięta
prowadzi nas niebezpiecznymi drogami świata
do życia w pełni miłości z Bogiem.