VIII Tydzień Biblijny

tydzien_biblijnyTegorocznym hasłem całego VIII Tygodnia Biblijnego (10–16 kwietnia) są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (Da 19,5). To nawiązanie do hasła roku duszpasterskiego i do 1050. rocznicy chrztu Polski.

Celem Tygodnia Biblijnego jest ożywienie duszpasterstwa biblijnego i przypomnienie wiernym o znaczeniu słowa Bożego, które jest źródłem prawdy i łaski Bożej.

  • źródło: Gość Niedzielny