Wielki Post 2018

W Środę Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Jest to czas naszego nawrócenia i pokuty. Pamiętamy o pokutnym charakterze tego czasu, jest to tzw. czas zakazany.

Zachęcamy do gorliwszego uczestnictwa w Mszach świętych – także w tygodniu, nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, pogłębionej modlitwy, spowiedzi i Komunii świętej oraz lektury Pisma Świętego.