Wszystkiego dobrego w Nowym Roku

U progu Nowego Roku, kiedy przewodzi nam Bogurodzica składamy wszystkim Parafianom z serca płynące życzenia.

Niech Maryja uprasza Wam potrzebne łaski u Boga, Niech będzie dla nas wszystkich Przewodniczką na drodze do zbawienia.

Duszpasterze